top of page

Contra-indicaties


Op Het Rijpdom staat een veilige woon- en werkomgeving centraal. Om deze veiligheid, van zowel de begeleiders als andere pupillen, te kunnen waarborgen zijn er enkele contra-indicaties gesteld voor aanmeldingen op Het Rijpdom:

  • Acute (drugs)verslaving of een groot risico op terugval hierin.

  • Een zodanige hechting-stoornis dat het dagelijks effectief functioneren en zelf-ontwikkeling niet mogelijk is.

  • Een zodanige last van Borderline en/of een dissociatie stoornis dat aansturing en effectief samenleven met anderen niet mogelijk is.

  • Elke andere stoornis die leidt tot het zich niet kunnen handhaven binnen de gezinszetting die Het Rijpdom biedt. 

  • Acuut seksueel wervend gedrag en/of seksueel zwaar getraumatiseerd.

  • Ernstig destructief gedrag. 

  • Gediagnosticeerd voor verblijf in een behandel-setting of een gesloten setting (ook niet tijdelijk) of een vermoeden daarvan.

Onze voorkeur gaat sterk uit naar het aannemen van pupillen die minimaal drie dagen per week externe zinvolle dagbesteding (werk, school, externe zorgboerderij) hebben. 

bottom of page