top of page

Ervaring

Op Het Rijpdom hebben we, door middel van het ondersteunen en begeleiden van verschillende pupillen, ervaring opgedaan met verschillende soorten problematiek. Wij hebben ervaring (opgedaan) met kinderen en adolescenten met de volgende soorten problematiek: 

 • ASS 

 • LVB

 • VG

 • Gedragsproblematiek

 • ADHD

 • MCDD

 • Een disharmonisch intelligentieprofiel

 • PTSS

 • ODD

 • Hechtingstoornis

 • Trauma

 • Angst- en paniekstoornissen

Op Het Rijpdom hebben wij een verzorgende rol. Dit wil zeggen dat wij zelf niet doen aan behandeling. Bij iedere pupil proberen wij verder te kijken dan de beperking alleen; met aandacht, liefde en veiligheid spannen wij ons in voor de optimale ontwikkeling van de pupillen. Komen wij een bepaalde problematiek tegen bij een pupil dan zullen wij externe hulp inschakelen en kunnen wij zelf te rade gaan binnen ons eigen netwerk van zorgprofessionals.

bottom of page