top of page

Doelstellingen van Het Rijpdom

Het doel van Het Rijpdom is om een omgeving te creëren waar het individu tot bloei kan komen. Deze bloei komt tot stand door het aanbieden van affectie, veiligheid en het werken aan competentie-ontwikkeling:

Veiligheid  

  • Op Het Rijpdom zijn de juiste en actuele protocollen aanwezig

  • De pupillen kunnen altijd gebruik maken van de aanwezige vertrouwenspersoon

  • Door kleinschaligheid van het bedrijf kunnen we constant werken aan een veilig contact tussen pupillen en de begeleiding.

  • Het leven op de boerderij biedt rust en regelmaat aan de pupillen

Affectie 

  • Nabijheid, aandacht en liefdevolle aandacht functioneren als basis voor de ondersteuning die op het Rijpdom wordt gegeven

  • Wij denken in mogelijkheden en oplossingen, aangepast op ieder individu

  • Binnen het Rijpdom streven we naar een gemoedelijke en positieve sfeer

Schermafbeelding 2019-01-21 om 15.38.02.

Competentie-ontwikkeling

  • Per pupil werken we toe naar individuele groei, aangepast op het vermogen van de pupil

  • Wij streven om de pupillen te helpen zo zelfstandig als dat mogelijk is te kunnen functioneren

  • We passen het leerproces aan naar een tempo dat past bij de pupillen

Het Rijpdom is een combinatie tussen een gezinshuis met daarbij functionaliteiten die bij een zorgboerderij horen.  Door constant te ontdekken waar mogelijkheden liggen en te innoveren proberen wij om voorop te blijven staan als het gaat om het leveren van goede zorg. Zo zijn wij  aangesloten bij de organisatie  Pluzorg, voorheen Heemz.org. 

 

 

bottom of page