top of page

Onze Werkwijze 

Op Het Rijpdom bieden wij graag transparantie over hoe wij de competentie-ontwikkeling van pupillen in kaart brengen en hoe wij omgaan met aanmeldingen van nieuwe pupillen. Daarom staat op deze pagina onze werkwijze stapsgewijs uitgelegd. 

Intake

Intake

Wij hebben een eigen intake-formulier dat door de ouders wordt ingevuld bij het aanmelden van een nieuwe pupil. Naast het intake-formulier wordt ook een intake-gesprek gevoerd met de ouders. Zo is voor ons en de ouders duidelijk waar de pupil op dit moment (volgens de ouders) is in zijn/haar ontwikkeling. 

Risico inventarisatie

Risico-inventarisatie

Wij maken onze eigen risico-inventarisatie en taxatie (RI&T). De invulling van deze RI&T baseren wij op het intake-gesprek, de leefdomeinen, contact met de ouders en het observeren van de pupil. Bij het invullen van de RI&T speelt onze eigen inschatting een grote rol. 

Verkort zorgplan (Heemz.org)

Verkort zorgplan (Heemz.org)

In het verkorte zorgplan wat ons aangeleverd wordt door Heemz.org noteren wij de huidige doelen en uitdagingen voor de pupillen. Dit zorgplan vullen wij zelf in. Het doel van het zorgplan is om inzicht in de doelen voor de korte termijn te geven. 

D.O.E.L.

D.O.E.L.
In het D.O.E.L. plan, ofwel het 'Doelen, ontwikkeling, evaluatie en leerpunten plan', worden de problematieken van het kind en zijn/haar omgeving duidelijk in kaart gebracht. Op basis van de problematiek-analyse wordt er een keuze gemaakt tussen leefgebieden en aandachtsgebieden. Aan de hand van de leefdomeinen wordt door Het Rijpdom en door de pupil-vertegenwoordiger gekeken naar wat de pupil zou moeten kunnen bereiken, met daarbij ook een tijdsinschatting van wanneer dit doel bereikt zou kunnen worden. Deze punten bieden de basis voor de tussentijdse evaluatie van de pupil. 
Wij zijn in staat om binnen dit model de ontwikkeling en vooruitgang van de pupil om te zetten in een cijfermatige beoordeling, ter bevordering van het inzicht in de ontwikkeling van de pupil. 

Competentie-ontwikkelingsmodel
P. G. Greene heeft in zijn werk oorzaken benoemd van grensoverschrijdend gedrag van kinderen en adolescenten. Op basis van deze oorzaken is er een competentie-ontwikkelingsmodel gemaakt door Het Rijpdom. Dit geheel kan gehanteerd worden als model voor analyse en competentie-ontwikkeling en evaluatie. 

Competentie-ontwikkeling model

bottom of page